مشتریان محترم با سلام به اطلاع می رساند 

سفارش گیری عرضه اولیه نماد "ولپارس" در دو مرحله و در بازه های زمانی 13 الی 14 روز سه شنبه 17 تیر ماه و 8 الی 10:30 روز چهارشنبه 18 تیرماه میباشد 

با تشکر

چرا توسعه سرمایه دنیا..؟

بهره گیری از کادر مجرب در مجموعه توسعه سرمایه دنیا و پاسخگویی ما به مشتریان در جهت خلق ارزش های مادی و معنوی همواره مهمترین هدف این مجموعه در قبال مشتریان خود بوده است

گرچه به دنیای سرمایه تعلق داریم، ولی پیش از آن به مردم می‌اندیشیم...

Although we belong to the world of capital, we think of people before ...

.